SUUNNITTELU JA VALVONTA

Tehokas ja ammattitaitoinen arkkitehtisuunnittelu takaa toimivan ja pitkäikäisen lopputuloksen. Hyvä suunnittelu tuo jo luonnosvaiheessa esiin myös kalustamisen ja valaistuksen, jolloin tilojen hahmottaminen helpotuu ja samalla saadaan todellinen kuva käytännön toiminnasta.

Vastaavamestari / projektinjohto on rakentajan luottomies, joka valvoo rakentamisen laatua ja tilaajan etua. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaisille ja että rakennustyö suoritetaan luvan mukaisesti noudattaen rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Lisäksi hänen tulee huolehtia tarvittaviin toimiin ryhtymisestä, mikäli rakennustyön aikana havaitaan puutteita tai virheitä. Työnjohtaja huolehtii myös määrättyjen katselmusten pitämisestä ajallaan ja että työmaalla tarvittavat erityissuunnitelmat on ajan tasalla ja hyväksytty.